Lắp đặt khóa tủ cho công ty SNRD

Công ty SNRD Eyewear địa chỉ Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Saigonlock xin cám ơn ban lãnh đạo công ty đã sử dụng dịch vụ lắp đặt khóa tủ. Chúng tôi đã thực hiện việc lắp đặt mới ổ khóa tủ kính phòng trưng bày sản phẩm cho công ty. Ngoài việc lắp mới khóa tủ tại phòng tưng bày. Chúng tôi còn sửa khóa tủ các tủ hồ sơ và thay toàn bộ ổ khóa cho các phòng làm việc.

Xin cám ơn!